Coffea Drinks
Výroba vysokokvalitných sirupov a nápojov.
+42133 534 3881-4

 

Projekt Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne spoločnosti COFFEA Drinks, s.r.o.

Oznam o uzavretí zmluvy.pdf

Záznam z prieskumu trhu.pdf

Výzva na predloženie ponuky.pdf
Príloha č. 1 - Technická špecifikácia.docx
Príloha č. 2 - Navrh na plnenie kriterii.doc
Príloha č. 3 - Kúpna zmluva.rtf
Príloha č. 4 - Suhlas so spracovanim osobnych udajov.docx

Výzva na predloženie ponúk Coffea marketing.pdf
Príloha č. 1 - Špecifikácia služieb.docx
Príloha č. 2 - Zmluva o dielo.docx
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií.doc
Záznam z prieskumu trhu.pdf